Wattia Industrial

map

Automatització i control

Sistemes de monitorització i control energètic

Eficiència energètica

Actualització i/o optimització de maquinaria i processos

 Projecte claus en mà

WATTIA està format per un equip humà d’enginyers, programadors i tècnics, amb una amplia experiència en el sector, que aporten solucions i donen un servei integral de disseny,  implementació i seguiment de sistemes de supervisió, gestió i control de processos i maquinaria industrial.