Escorxador Frigorífic Avinyó

Casos d’èxit > Escorxador Frigorífic Avinyó

Escorxador Frigorífic Avinyó
Producte: FSL
Ubicació: Avinó
Estalvi aconseguit: 12% de la factura elèctrica

PROBLEMÀTICA: L’empresa tenia un sistema de mesura de consums, però requeria poder visualitzar les mesures d’una manera més senzilla i intuïtiva, així com poder associar fàcilment un cost econòmic a cada consum.

SOLUCIÓ:  L’adaptació del sistema SmartLite a la instal•lació de mesuradors existent ha permès implementar mesures d’eficiència energètica tant sols amb la visualització dels consums, sense necessitat de cap inversió inicial. De moment s’ha ajustat el funcionament de càmeres frigorífiques i s’ha canviat l’horari d’alguns processos.

RESULTAT: La implementació de mesures immediates d’estalvi energètic que no requereixen cap inversió inicial han permès estalviar un 12% de la factura elèctrica respecte el mateix període de l’any passat.