OLSER Impremta SL

Casos d’èxit > OLSER Impremta SL

OLSER Impremta SL
Producte: FSL, Bayled
Ubicació: Les Preses
Estalvi aconseguit: 82% del consum en iluminació

PROBLEMÀTICA: La il·luminació suposava un consum molt elevat per l’empresa, ja que tenia 32 lluminàries industrials d’Halogenurs Metàl·lics funcionant ininterrompudament durant 16 hores al dia.

SOLUCIÓ: Es va creure convenient la possibilitat de regular el nivell d’il·luminació, ja que l’empresa compta amb 8 claraboies per on entra la llum solar. Així doncs, es va procedir al canvi de les lluminàries existents per campanes LED de 200 W regulades en funció de l’aportació solar i gestionades per un controlador KNX i una passarel·la KNX-DALI. Es va monitoritzar el consum mitjançant el sistema SmartLite.

RESULTAT: El nivell d’estalvi energètic que suposa el canvi de lluminàries LED de 200W regulables respecte als Halogenurs Metàl·lics de 400W mesurat amb el sistema SmartLite és del 82%.