Martín i Conesa SA

Casos d’èxit > Martín i Conesa SA

Martín i Conesa SA,
Concessionari oficial BMW, Porsche i Mini
Producte: FSL
Ubicació: SALT, GIRONA
Estalvi aconseguit: Superior al 21% d’energia consumida

PROBLEMÀTICA: L’empresa volia conèixer el consum parcial de cadascuna de les 3 naus del grup i establir el rendiment del nou sistema de climatització per determinar si era rendible assumir el cost del canvi.

SOLUCIÓ: Analitzadors Assessoria Energètica SL, empresa del grup Wattia, va dur a terme una modificació de la potència contractada de l’empresa i va canviar la tarifa elèctrica per ajustar-la al seu consum; tot això gràcies a les dades extretes del FSL.
Es va instal·lar un equip FSL amb 3 punts de mesura simultanis per comptabilitzar el consum de cadascun dels edificis i, d’aquesta manera, saber el cost econòmic de cada instal·lació.

RESULTAT: Es va aconseguir quantificar el rendiment del sistema de climatització per saber-ne el temps d’amortització i es van eliminar anomalies presents en les pautes de consum, com ara el mal funcionament de gran part del sistema de climatització durant el cap de setmana.
Aquest funcionament erroni es va corregir i va suposar, i suposa, un estalvi important del consum energètic de l’empresa, concretament un 21 % de l’energia consumida.
Pel que fa a la modificació de la potència contractada i el canvi de tarifa, va suposar un gran estalvi econòmic pel client.