Vivenda Alt Standing

Casos d’èxit > Vivenda Alt Standing

Vivenda Alt Standing
Producte: SmartLite
Ubicació: Vallès Occidental
Estalvi obtingut: 24%

PROBLEMÀTICA: La propietat considerava que pagava molt de factura energètica.

SOLUCIÓ: Optimització del funcionament de la instal•lació de clima, la producció d’ACS i la il•luminació mitjançant un sistema de regulació implementat per l’empresa iGetech Innova SL. S’ha monitoritzat el consum de la vivenda mitjançant un sistema SmartLite de 26 punts de mesura, que ha permès avaluar i quantificar l’estalvi obtingut.
A més, l’empresa Analitzadors Assessoria Energètica SL va suggerir el canvi de la tarifa elèctrica per ajustar-la al consum de la vivenda després d’analitzar les dades de la extretes del sistema SmartLite. Això ha permès reduir encara més la factura elèctrica.

RESULTAT:EL’automatització de sistemes ha suposat un estalvi del 24% de l’energia consumida per la vivenda.
La reducció del consum juntament amb el canvi de tarifa han significat un gran estalvi econòmic pel client.