EspaiZero – Primer centre estatal 100% autosuficient energèticament

El projecte EspaiZero va néixer de la voluntat de crear una seu energèticament autosuficient. Pretén demostrar com amb l’aplicació d’un seguit de mesures d’estalvi energètic, fonts renovables eficients i un sistema d’automatització que ho gestioni correctament es pot arribar al consum energètic de balanç energètic zero.

espaizero1 espaizero2

L’edifici ja va ser escollit tenint en compte paràmetres d’orientació i possibilitat d’implantació de mètodes passius i actius de millora de l’eficiència energètica. En el projecte de remodelació es va tenir cura d’aprofitar totes les característiques del seu entorn i construcció per tal d’obtenir una seu que consumis la mínima energia possible. La integració amb l’entorn i l’aprofitament d’aquest es clau per aconseguir-ho.

S’ha tingut molta cura en dotar-lo de tots els sistemes coneguts aplicables i alguns d’experimentals per a la millora de l’eficiència energètica. Aquests sistemes permeten reduir considerablement la demanda energètica d’EspaiZero aplanant el camí cap a l’autosuficiència. Reduir el consum és clau per poder abordar l’autogeneració, ja que els recursos per generar energia dels que disposàvem eren limitats.

A part de la nova seu, EspaiZero, ha de ser un laboratori on poder experimentar, obtenir dades i reafirmar o descartar tesis o idees. Poder utilitzar els sistemes d’eficiència energètica dels que disposem, de manera conjunta o per separat ens donarà l’oportunitat d’obtenir respostes reals i poder decidir quins són els més idonis en cada edifici o habitatge. Per recolzar aquests processos d’experimentació, s’han col·locat multitud de sensors per tal de poder obtenir-ne dades precises a temps real. Aquest apartat és molt important ja que en depenen els resultats i èxit dels experiments.

Des del primer moment es va considerar que la geotèrmia era la millor opció per la producció d’energia tèrmica. És renovable, és eficient i serveix tant per calefactar com per refrigerar. En l’elecció de l’edifici es va tenir en compte que existís algun espai per poder dur a terme les perforacions. Tot i que l’execució d’aquestes perforacions va ser un repte, per el lloc on es van practicar, pel subsòl existent i per la profunditat on es volia arribar, el resultat ha estat molt satisfactori. La bomba geotèrmica disposa d’un gran intercanviador, degut al sobredimensionat i a la gran quantitat d’aigua que s’ha trobat, que fa que tingui un rendiment òptim.

Per la generació d’energia elèctrica s’ha instal·lat un sistema solar fotovoltaic dimensionat per tal que EspaiZero sigui autònom la major part de l’any. L’energia elèctrica produïda es consumeix al moment de ser produïda i s’emmagatzema el sobrant en bateries per tal que pugui ser utilitzada quan faci falta. Durant la nit i dies de núvol les bateries abasteixen EspaiZero d’energia elèctrica. Donat el cas que no hi hagués producció solar, les bateries donen una autonomia d‘un dia a EspaiZero a funcionament normal.

A part de l’acumulació d’energia elèctrica EspaiZero disposa d’un sistema d’emmagatzemament d’energia tèrmica, en les anomenades piles d’aigua, que fa que es pugui sobre produir energia tèrmica quan sigui gratuït o més econòmic i consumir-la quan sigui necessari.

Tots els sistemes implementats són la base per l’autosuficiència però cal que treballin de manera conjunta i coordinada per tal d’assolir aquest objectiu. Sense una bona coordinació, el nostre objectiu no seria possible. El sistema d’automatització d’EspaiZero, s’encarrega d’aquest control, contínuament va adquirint dades i determina quins sistemes cal que actuïn i com, determina si cal carregar les piles d’aigua, com cal descarregar-les, racionalitza l’ús de l’energia tèrmica subministrant l’aigua a la temperatura just al terra radiant o sostre refrigerant, regula la il·luminació interior segons la llum exterior, activa el sistema de pou canadenc i xemeneia solar, etc. És el cervell que fa que tots els sistemes treballin en equip de manera ordenada.

EspaiZero, pretenem que sigui un laboratori viu i en constant evolució que ens ajudi a millorar en aquest camp. Creiem que serà una eina important per preparar el futur proper, en que tots els nous edificis hauran de tenir un consum gairebé nul, ja sigui per consciencia, per cost de l’energia o per normativa. Segons la nova directiva Europea 2010/31, a partir del 31 de desembre del 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de tenir un consum gairebé nul i el públics ho hauran de complir 2 anys abans.

espaizero3 espaizero4

Sistemes aplicats

PASSIUS

 • Orientació
 • Aïllament
 • Captació solar
 • Perfileria amb trencament de pont tèrmic
 • Envidriament triple amb doble càmera amb argó i baixa emissivitat
 • Il·luminació natural
 • Distribució d’àrees de treball per aprofitament solar
 • Ventilació creuada automàtica
 • Recuperació estratificació

ACTIUS

 • Automatització i control
 • Sistema de Geotèrmia
 • Piles d’aigua
 • Terra radiant
 • Sostre refrescant
 • Pou canadenc
 • Xemeneia solar
 • Panell solar
 • Plaques solars fotovoltaiques
 • Bateries elèctriques per l’acumulació d’energia elèctrica
 • Vidre amb cèl·lules fotovoltaiques
 • Protecció solar exterior
 • Ventilació natural exterior sala de racks
 • Servidors eficients
 • Il·luminació Led
 • Il·luminació Regulada segons aportació exterior
 • Il·luminació sensors presencia i moviment

MESURA I CONTROL

 • SmartLite (FSL) 24 punts de mesura del consum elèctric
 • iENetB: Datalogger sistema KNX
 • iES7: Datalogger sistema PLC Siemens
 • Estació meteorologica Davis

ESTALVI

 • Tarificació elèctrica indexada