Elnet

Productes > Elnet

Els productes ElNet son una línia de mesuradors de potencia i multímetres per aplicacions comercials i industrials. La línia de productes ElNet esta formada per productes de software i hardware de fàcil us. La línia de ElNet consisteix en:

• Mesuradors de potencia elèctrica

– Mesuradors de potencia per tres fases i multímetres compactes i multifuncionals

• Mesuradors d’energia elèctrica

– Mesuradors d’energia per tres fases precisos i multifuncionals.

• Controladors de factors de potencia

– amb protecció d’harmònics.

• Productes de software per monitoritzar i generar factures elèctriques de la xarxa elèctrica.

Productes Principals:

Elnet LT

Elnet LTC

Elnet MC

Elnet Pico

Elnet PQ

Elnet VIP

Elnet PFC

Elnet GR