TSL

Productes > TSL – Thermo SmartLite®

TSL és el complement perfecte per als sistemes MSL i FSL, ja que permet adquirir temperatures de manera autònoma.

El sistema es composa de sensors d’acer inoxidable de 17mm de diàmetre que es programen perquè recullin temperatures cada cert període de temps. Un cop situat  al  punt  desitjat  (interior,  exterior, submergit en líquid…) cada sensor pren temperatures de manera totalment autònoma durant els intervals que s’hagin programat.

En acabar el període de temps, els  registres obtinguts es poden recuperar llegint-los amb un ordinador  i amb una aplicació implementada  per Wattia Innova SL. Aquestes dades es poden creuar i relacionar amb les exportades amb qualsevol dels altres sistemes SmartLite®.

Què ofereix TSL?

• Sistema de mesura de temperatures amb sensors autònoms sense cables (no requereix cap tipus d’instal·lació).

• Sensors de reduïdes dimensions,de la mida d’una pila botó, que es poden situar en infinitat de llocs.

• Gran autonomia: per a un interval de recollida de cada 30 minuts, tenen una autonomia de 42 dies. Si l’interval augmenta a cada hora, l’autonomia arriba als 85 dies.

• Ventall de temperatures molt ampli i que el fa vàlid per a molts processos: -40ºC a 85ºC.

• Diverses opcions de lloguer en funció de les necessitats del client.