Automatització i control

Wattia Industrial > Automatització i control

Estem especialitzats en automatització de processos i maquinaria amb un equip de programadors preparats per poder resoldre les necessitats actuals de la indústria.

Un dels requisits que necessiten les empreses per conèixer millor la seva producció, és la supervisió i control dels processos que integren la planta, i poder creuar les dades per obtenir uns resultats i prendre decisions o saber els costos reals del seu producte acabat.

Aportem solucions de supervisió i control globals a les indústries, recopilant totes les dades importants d’aquesta i plasmant-les en una plataforma gràfica que sigui entenedora per l’usuari amb la implementació de sistemes SCADA, MEES o Control distribuït (PCS7).

Podem agrupar les dades de diferents sistemes malgrat que les marques i/o protocols de comunicació siguin diferents entre ells i plasmar-los en un únic sistema de supervisió.

imageall