MSL

Wattia itech – SmartLite® > MSL – Analitzador portàtil SmartLite®

Per realitzar auditories energètiques hem desenvolupat l’MSL, un analitzador portàtil de consums que compta amb els dispositius necessaris per adquirir, emmagatzemar i visualitzar registres dels diferents punts de mesura de la instal·lació. L’MSL ha estat dissenyat i pensat exclusivament per al mercat de lloguer,  de manera  que enginyeries, instal·ladors, empreses i particulars tinguin la possibilitat d’auditar una instal·lació durant un període de temps i, d’aquesta manera, evitar que els clients hagin d’adquirir un equip fix. El gran avantatge és que aquest sistema dóna la possibilitat de visualitzar fins a 24 punts de mesura on-line.

Què ofereix MSL?

• Fàcil transport i instal·lació.

• Visualització de fins a 12 punts de mesura on-line.

• Possibilitat de connexió mitjançant xarxa cablejada, wifi o 3G.

• No requereix manipulació tècnica, es lliura totalment configurat.

• El cost va en funció del temps de lloguer i dels punts que es vulguin mesurar (disponible en 6, 12 o 24 punts de mesura).

• Inclou el lloguer de complements, com els transformadors d’intensitat, en funció de les necessitats de cada client.

• En finalitzar el període de lloguer, el client obté les dades emmagatzemades en format CSV, compatible amb fulls de càlcul o aplicacions d’anàlisi de dades.

• Informe  final  opcional:  possibilitat  d’elaborar un informe tècnic basat en les dades obtingudes de la instal·lació.