Gestió Energètica

Wattia itech – SmartLite® > Gestió Energètica

El nostre repte és dotar als nostres clients d’eines autònomes que els ajudin a reduir les despeses energètiques. Localització del sobreconsum; primer pas cap a una millor eficiència energètica. El constant augment del preu de l’energia ha fet aflorar el problema del sobreconsum. Aquest fet i la creixent consciència ecològica han fet que sigui prioritari reduir-lo. Trobar on es produeixen els consums és el primer pas per poder controlar-los, i per això el sistema SmartLite® s’ha concebut especialment per ajudar a situar i quantificar la despesa energètica, de manera que es puguin traçar plans per reduir-la. La nostra experiència en el camp de l’eficiència energètica ens ha demostrat que en les instal·lacions es produeixen un gran nombre de processos simultanis o aleatoris que fan difícil saber d’on provenen els consums. SmartLite® facilita la feina proporcionant una radiografia energètica constant de la instal·lació; localitza tots els consums simultàniament enlloc de fer lectures disperses utilitzant pinces amperimètriques en períodes limitats de temps. Així, SmartLite® esdevé un sistema de diagnosi que permet, de manera fàcil i intuïtiva, situar els sobreconsums i saber en quins moments es produeixen.

Procediment

1. Estudi preliminar

Personal especialitzat de Wattia Innova SL realitza un estudi de la petició del client i l’aconsella sobre les possibles actuacions a realitzar i també sobre el producte més adient a les seves necessitats. 

2. Monitorització

El nostre equip instal·la el producte que més s’adapta a les necessitats i requeriments del client. Durant el procés es prenen mesures periòdiques que són emmagatzemades i es poden consultar via web en qualsevol moment. 

3. Anàlisis de les dades i conclusions

Després del període d’adquisició, s’obtenen les dades i es procedeix a la seva anàlisis per avaluar les possibles accions a dur a terme per millorar l’eficiència energètica. Durant aquest pas es detecten les possibles anomalies, excessos de potència, consum de reactiva… i s’estableixen mesures correctores. 

4. Seguiment

Un cop implantades les mesures correctores, es fa un seguiment dels resultats en clau d’estalvi. Durant tot el procés, el nostre equip ofereix els seus serveis i experiència per aconsellar i guiar el client. L’ajudem a analitzar les dades, a decidir quines mesures correctores es poden implantar i en fem el seguiment. Wattia Innova SL disposa de personal altament qualificat disposat a ajudar el client en qualsevol fase de l’auditoria energètica.