FSL

Wattia itech – SmartLite® > FSL – Analitzador Fix SmartLite®

Per a la monitorització  permanent del sistema elèctric, hem desenvolupat el sistema FSL, que permet el control continu dels diferents consums d’una indústria, edifici o habitatge. L’FSL és un analitzador fix en format quadre industrial que compta amb els dispositius necessaris per adquirir, emmagatzemar i visualitzar,  on-line, els registres dels diferents punts de mesura de la instal·lació. 

Què ofereix FSL?

Novetat!  Amb les  dades recollides,  el  sistema confecciona la factura elèctrica perquè el client pugui conèixer l’import econòmic de cada punt de la instal·lació  en base a la tarifa elèctrica que tingui contractada.

Novetat!  Visualització de gràfiques d’energia activa o reactiva en funció dels punts seleccionats.

• Mitjançant  correu  electrònic,  permet  avisar  el responsable de la instal·lació quan es produeix un consum de reactiva que pot ser penalitzat.

• Interfície  web  visualitzable   des  de  qualsevol ordinador windows, mac o GNU/Linux  i també des d’smartphones (iPhone, android) o tablet PC (iPad).

• En qualsevol moment  el  client  pot obtenir  les dades emmagatzemades en format CSV compatible amb fulls de càlcul  o aplicacions d’anàlisi de dades.

• No requereix  manipulació  tècnica, una vegada instal·lat no cal cap intervenció addicional.

MODELS:

• Estàndard: 3, 6, 12 o 24 punts de mesura.

• Adaptació especial: segons necessitat del client, es realitza un projecte i s’adapta el sistema.