Anàlisi

Wattia tarifes > Anàlisi

Per la gestió energètica integral de les empreses, és necessària una correcta identificació dels punts dèbils de les instal•lacions i la realització d’una radiografia exhaustiva per millorar l’eficiència i rendibilitat de les instal•lacions.

L’anàlisi de les instal•lacions permet obtenir informació detallada del subministrament contractat a través de:

1. Avaluació detallada del perfil de consum de cada instal•lació, mitjançant la corba de càrrega real.

2. Estudis tècnics i instal•lació de sistemes de control de qualitat de la xarxa.

3. Verificació d’errors en els comptadors i substitució d’equips de mesura.

4. Estudis de viabilitat en baixa, mitja i/o alta tensió .

5. Anàlisi de les possibles anomalies en les instal•lacions elèctriques.


zoom